Onze bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
BierXL.nl vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij onze bedrijfsvoering wordt, zoveel mogelijk, rekening gehouden met milieuvriendelijke verwerking van al onze werkzaamheden.

Onze kernactiviteiten zijn:
Inkoop;
Marketing en Verkoop;
Klantcontact;
Verwerking van bestellingen.

Onze bedrijfsactiviteiten staan in het teken van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Voor BierXL.nl betekent MVO dat wij, binnen onze mogelijkheden, milieuvriendelijk werken.

Inkoop
Wij kopen onze bierglazen en aanverwante artikelen in bij meerdere leveranciers. Bij de inkoop streven wij ernaar om bij die leverancier in te kopen die, qua afstand, zo dicht mogelijk bij ons bedrijf ligt. Hierdoor dragen wij bij aan een zo kort mogelijk wegtransport.

Marketing en Verkoop
De verkoop van onze bierglazen en aanverwante artikelen kan alleen via de website www.speciaalbierglazen.nl. Wij maken geen gebruik van een fysieke winkel waardoor wij in staat zijn met een minimum aan middelen (en dus een minimum aan milieubelasting) onze producten aan te bieden.

Onze processen van Marketing en Verkoop zijn digitaal ingericht waardoor de milieubelasting minimaal is. Dit is ook een onderdeel van ons verdienmodel waardoor wij in staat onze producten tegen scherpe prijzen aan te bieden.

Klantcontact
Wij hebben klantcontact middels telefonisch contact of via de mail info@bierxl.nl. Hierdoor hebben wij volledig digitaal contact met de klant en belasten het milieu zo weinig mogelijk.

Verwerken van bestellingen
Onze grootste bijdrage aan het milieu is de manier waarop wij onze pakketten inpakken. De uitdaging is om de bierglazen breukbestendig in te pakken op een zodanige manier dat het milieu zoveel mogelijk ontzien wordt.

Onze werkwijze is als volgt:
De bierglazen verpakken wij in inpakpapier en bubbeltjesplastic. Om de bierglazen breukbestendig te verzenden zijn we genoodzaakt om bubbeltjesplastic te gebruiken. Het is onvoldoende om de bierglazen alleen te beschermen met inpakpapier. Voor zover beschikbaar maken wij gebruik van gebruikt bubbeltjesplastic in plaats van nieuw bubbeltjesplastic.

Ons inpakmateriaal bestaat uit inpakpapier, bubbeltjesplastic en opvulchips. Wij hebben afspraken met een aantal lokale ondernemers die ons gebruikt inpakmateriaal leveren. Normaal wordt dit inpakmateriaal door de ondernemers weggegooid. Wij selecteren dit gebruikt inpakmateriaal op bruikbaarheid en hygiëne. Een groot deel hiervan hergebruiken wij voor onze pakketten. Het niet-bruikbare gedeelte voeren wij af als gescheiden afval.

Bruikbaar hergebruikt inpakmateriaal heeft de voorrang bij het vullen van onze pakketten. Zodra dit niet beschikbaar is, dan gebruiken wij nieuw inpakmateriaal.

Om de bierglazen breukbestendig te verzenden, is het noodzakelijk om de lege ruimtes in de pakketten geheel op te vullen. Als dat niet gedaan wordt, dan gaan de bierglazen schuiven en ontstaat er breuk. De lege ruimtes worden, in principe, opgevuld met papier. Soms gebruiken wij ook plastic ter opvulling. Echter, dit doen we alleen als we hergebruikt bubbeltjesplastic tot onze beschikking hebben! Het gebruik van papier heeft onze voorkeur boven het gebruik van plastic.

Afvalverwerking door de klant
Wij vragen de klant hierbij om ons inpak- en beschermingsmateriaal (doos, inpakpapier, opvulchips, plastic) op de juiste manier als gescheiden afval te verwerken.

Translate »